Δοκιμάστε τη δύναμη μας, 365 μέρες κοντά σας από το 2004
Η συλλογική γνώση και εμπειρία μας, η πλαισίωση με μόνιμους συνεργάτες από Ελλάδα και εξωτερικό, εγγυώνται την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σκοπός μας είναι η αμερόληπτη Διαπίστευση Υπηρεσιών Πιστοποίησης στους πελάτες μας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Μετρήσεις Φυσικών & Χημικών Παραγόντων

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο PRO.EX. ΕΞΥΠΠ αδειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Υγεία & Ασφάλεια

Ο ευαίσθητος χώρος της αμυντικής βιομηχανίας απαιτεί διεθνή τεχνογνωσία και πρωτοποριακή αντιμετώπιση θεμάτων της τεχνοεφοδιαστικής υποστήριξης (systems logistics) σε όλο τον κύκλο ζωής των αμυντικών συστημάτων.

Defense

Δίκτυο PROEX

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο PRO.EX. ΕΞΥΠΠ αδειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Security Master Plan

Η PRO.EX. Cert αντιπροσωπεύει Ελληνικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο Αξιολόγησης της συμμόρφωσης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Πιστοποιήσεις

Πως Eργαζόμαστε

                 

 

 

Περισσότερα

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο PRO.EX. ΕΞΥΠΠ αδειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών

Η PRO.EX. – ΕΞΥΠΠ διαθέτει εξειδικευμένα Στελέχη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679 GDPR.

ΕΕ 2016/679 GDPR

Εταιρικά Νέα

Ο EU-OSHA εγκαινιάζει νέα βάση δεδομένων επικίνδυνων ουσιών — επισκεφθείτε την!
Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
Χρησιμοποιείτε στην εργασία σας επικίνδυνες ουσίες ή...
Read More...
EXTREMA Athens: Η εφαρμογή που προστατεύει από τον… καύσωνα
Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
Μία εφαρμογή για smartphones που προστατεύει από τον...
Read More...
Εκστρατεία 2018 -2019: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών
Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018
Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συχνή...
Read More...
UP
DOWN