Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας στον κλάδο του δέρματος και της βυρσοδεψίας» εκτιμά τους κινδύνους με την οικεία εφαρμογή OiRA.

Ενδιαφερόμενοι, ρυθμιστικές αρχές και παρατηρητές του κλάδου από την ευρωπαϊκή βιομηχανία δέρματος και βυρσοδεψίας συνέρχονται στις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τα πρότυπα και τις πράξεις που διέπουν τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στον τομέα.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηπατίτιδα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υποδιάγνωσης

Τα πολύ υψηλά ποσοστά υποδιάγνωσης των χρονίως πασχόντων με ηπατίτιδες, τα οποία συνδέονται άμεσα με την έλλειψη πληροφόρησης του κοινού αναφορικά με αυτά τα νοσήματα, αλλά και με την απουσία χαρακτηριστικών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα για τις χρόνιες ηπατίτιδες Β και C, απασχολούν τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» και αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενεργοποίησης της πρώτης ψηφιακής εφαρμογής στη χώρα μας για την αξιολόγηση κινδύνου για τις ιογενείς ηπατίτιδες.

Περισσότερα...

Επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων από την παγκόσμια εκστρατεία «Vision Zero»

Οι εταίροι της εκστρατείας «Vision Zero» από όλο τον κόσμο επιδιώκουν την εξάλειψη των ατυχημάτων, των βλαβών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Μελέτες από παραδείγματα στη Γερμανία , το Ηνωμένο Βασίλειο  και τη Σαουδική Αραβία  αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να συμβαδίζουν με την αποτελεσματικότητα. Στις μελέτες παρουσιάζονται θέματα όπως η ανάπτυξη συστημάτων για τη διαχείριση των αναδόχων, η προετοιμασία των εργαζομένων για τον εντοπισμό ενδεχομένως επικίνδυνων καταστάσεων και ο καθορισμός τρόπων για την αντιμετώπισή τους και η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών για την ασφάλεια.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN