Μελέτη Υγείας Ηπείρου: Η έρευνα που θα αλλάξει την υγεία όλων μας

Μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να παραμένει προς το παρόν σχέδιο επί χάρτου, ωστόσο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκπονεί τη Μελέτη Υγείας Ηπείρου που φιλοδοξεί να αλλάξει τον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

Περισσότερα...

Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014–2020 , μία από τις προτεραιότητες του EU-OSHA είναι η στήριξη της πρόληψης ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Στόχος δεν είναι μόνο να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο οι ζωές των εργαζομένων, αλλά και να ελαχιστοποιηθεί το  κόστος των ασθενειών και των θανάτων που συνδέονται με την εργασία.

Περισσότερα...

Διαχείριση των φαρμάκων για τη βελτίωση των επιδόσεων στον χώρο εργασίας από πλευράς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που ενέχουν τα φάρμακα για τη βελτίωση των επιδόσεων στον χώρο εργασίας.

Περισσότερα...

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας στον κλάδο του δέρματος και της βυρσοδεψίας» εκτιμά τους κινδύνους με την οικεία εφαρμογή OiRA.

Ενδιαφερόμενοι, ρυθμιστικές αρχές και παρατηρητές του κλάδου από την ευρωπαϊκή βιομηχανία δέρματος και βυρσοδεψίας συνέρχονται στις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τα πρότυπα και τις πράξεις που διέπουν τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στον τομέα.

Περισσότερα...

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηπατίτιδα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υποδιάγνωσης

Τα πολύ υψηλά ποσοστά υποδιάγνωσης των χρονίως πασχόντων με ηπατίτιδες, τα οποία συνδέονται άμεσα με την έλλειψη πληροφόρησης του κοινού αναφορικά με αυτά τα νοσήματα, αλλά και με την απουσία χαρακτηριστικών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα για τις χρόνιες ηπατίτιδες Β και C, απασχολούν τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» και αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενεργοποίησης της πρώτης ψηφιακής εφαρμογής στη χώρα μας για την αξιολόγηση κινδύνου για τις ιογενείς ηπατίτιδες.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN