«Ιστορικής σημασίας η συμφωνία στον ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων της ναυτι

Η 72η σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) έλαβε χώρα στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 13 Απριλίου 2018 με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 150 Κρατών Μελών του Οργανισμού. Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η υιοθέτηση της αρχικής Στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Με αφορμή την υιοθέτηση της Στρατηγικής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής δήλωσε:

Περισσότερα...

Νέα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους που προκαλούνται από τα εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων μεταφορών που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό

Μια νέα έκθεση του EU-OSHA επισημαίνει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων σε λιμένες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιων μεταφορών που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό. Βασική σύσταση είναι να διενεργούνται κατά προτεραιότητα εκτιμήσεις κινδύνου πριν από το άνοιγμα των εμπορευματοκιβωτίων και να ελέγχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση των εμπορευματοκιβωτίων.

Περισσότερα...

Ημερίδα με Θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ"

Στις 29 Μαρτίου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα με θέμα: "Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα στη Δυτική Αττική" που συνδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Εταιρεία PRO.EX. Συμμετείχαν 340 προσκεκλημένοι και χαιρέτησαν την Ημερίδα ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Εκπρόσωποι των Υπουργείων, Υποδομών και Μεταφορών,  Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο Δήμαρχος Αιγάλεω, εκπρόσωπος του Δημάρχου Περιστερίου και ο Διευθυντής της PRO.EX.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

 https://drive.google.com/file/d/1q6TL5InljBuD8Wf8jdPu_kKzZ7y7TyIy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L1SEzOvr1oERS2owA4O1_Ab8OT6Ucf1e/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16MyqHb4jkuQy2lCKwtGg6bayBfJh6izC/view?usp=sharing

 

Ενημέρωση σχετικά με την πρωτοβουλία για το μέλλον της εργασίας

Καθώς η ΔΟΕ πλησιάζει την εκατονταετηρίδα της το 2019, σταματάμε να αναλογιστούμε την πρόοδο που σημειώθηκε και να αντλήσουμε τα διδάγματα από τη μοναδική ιστορία μας. Έχουμε πολλά να γιορτάσουμε. Ωστόσο, καθώς κοιτάζουμε γύρω μας, βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά.

Περισσότερα...

Στη νέα ανάλυση της ESENER-2 υπογραμμίζονται οι διαφορές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας

Μια νέα έκθεση που αναλύει τα πορίσματα της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) εξετάζει σφαιρικά την ευρωπαϊκή πρακτική που εφαρμόζεται στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Στην έκθεση επισημαίνεται ότι, παρόλο που οι παραδοσιακοί κίνδυνοι στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας αντιμετωπίζονται εν γένει ικανοποιητικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, η διαχείριση των κινδύνων για την υγεία καθώς και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων δεν είναι εξίσου ικανοποιητική. Χρειάζεται να διευρυνθούν οι τρέχουσες τάσεις ώστε να αντιμετωπίζονται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο οι κίνδυνοι για την υγεία και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο της ορθής πρακτικής για την ΕΑΥ.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN