Πώς μπορεί να προστατευτεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις; Οι εμπειρογνώμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διδαχθούν από την ορθή πρακτική

Ο τρόπος εγγύησης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης ενός σεμιναρίου που διοργάνωσε ο EU-OSHA με τη συμμετοχή κορυφαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής.

Η Επίτροπος Marianne Thyssen συζητά με το διοικητικό συμβούλιο του EU-OSHA και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τα τελευταία πορίσματα του έργου για τις ΠΜΜΕ, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα σε δύο εμπεριστατωμένες εκθέσεις.

Οι εκθέσεις αυτές επικεντρώνονται σε παραδείγματα ορθής πρακτικής από χώρες της ΕΕ, προσδιορίζοντας τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας και τις προκλήσεις, καθώς και τον σημαντικό ρόλο των μεσαζόντων για την επιτυχή εφαρμογή καθεστώτων στήριξης και εργαλείων όπως το OiRA  για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στις ΠΜΜΕ.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου

 

osha.europa.eu

O Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), ο οποίος αλλάζει ριζικά το νομικό καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περισσότερα...

Εργαλείο απεικόνισης των δεδομένων σχετικά με το έργο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»

Το εργαλείο απεικόνισης δεδομένων επισημαίνει τα κύρια πορίσματα του έργου που εκπονεί ο EU-OSHA, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έργο στοχεύει στην κατανόηση των ζητημάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της ΕΕ.

Περισσότερα...

Οι προσωρινά απασχολούμενοι στο επίκεντρο της νέας εκστρατείας της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC)

Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και επιβολής του νόμου για την προώθηση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑ) των προσωρινά απασχολούμενων και των διασυνοριακών εργαζομένων. Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019 με τίτλο «Ασφαλής και υγιής εργασία σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης».

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN