Εργαλείο απεικόνισης των δεδομένων σχετικά με το έργο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»

Το εργαλείο απεικόνισης δεδομένων επισημαίνει τα κύρια πορίσματα του έργου που εκπονεί ο EU-OSHA, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το έργο στοχεύει στην κατανόηση των ζητημάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στο πλαίσιο της γήρανσης του εργατικού δυναμικού της ΕΕ.

Περισσότερα...

Οι προσωρινά απασχολούμενοι στο επίκεντρο της νέας εκστρατείας της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC)

Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και επιβολής του νόμου για την προώθηση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑ) των προσωρινά απασχολούμενων και των διασυνοριακών εργαζομένων. Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019 με τίτλο «Ασφαλής και υγιής εργασία σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης».

Περισσότερα...

Ηλεκτρονικός οδηγός της ΕΕ για τους κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια των οχημάτων στον χώρο εργασίας (VeSafe)

Ο παρών οδηγός απευθύνεται στους οδηγούς/εργοδότες, εργαζόμενους και ειδικούς σε θέματα ασφάλειας σε όλους τους κλάδους στην ΕΕ, που ενδιαφέρονται για τους κινδύνους σε σχέση με τα οχήματα.

Περισσότερα...

Εκστρατεία 2018 -2019: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκστρατεία 2018 -2019: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών - Ασφάλεια και υγεία στην εργασία - EU-OSHA

 

 

 

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συχνή στους χώρους εργασίας της Ευρώπης από όσο φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Οι επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας και πολλές ασθένειες καθώς και κινδύνους για την ασφάλεια. Στόχος της εκστρατείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να προαχθεί η νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων.

Περισσότερα...

Υγιή ελαστικά για ασφάλεια στο δρόμο

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» εντείνοντας τις προσπάθειες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των οδηγών, σας αποστέλλει συνημμένα χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλέστερη επιλογή και συντήρηση των ελαστικών του οχήματός μας και τι πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά που είναι να μετακινηθούμε.

http://www.ioas.gr/uploads/docs/2017/12/633.pdf

 

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN