Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2017: ιδανική ευκαιρία για την προώθηση περισσότερο ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για όλες τις ηλικίες!

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2017: ιδανική ευκαιρία για την προώθηση περισσότερο ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για όλες τις ηλικίες! - Ασφάλεια και υγεία στην εργασία - EU-OSHA Εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2017 με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και της υγιούς γήρανσης.

Περισσότερα...

71ο τεύχος του περιοδικού «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Για να διαβάσετε το 71ο τεύχος του περιοδικού «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, πατήστε εδώ: http://bit.ly/2gpzejx

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN