Οι εκκλήσεις του ΔΟΕ για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων θανατηφόρων τραυματισμών και ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

ILO calls to tackle increasing work-related fatal injuries and diseases

Work-related fatal injuries and diseases have increased from 2.3 million to 2.78 million per year according to new data issued at the World Congress on Safety and Health held in Singapore. ILO launched a call for concerted global action to address new and emerging occupational safety and health challenges.

Περισσότερα...

Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης εντοπίζουν τις πρώτες ενδείξεις ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

 Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης επιτρέπουν τον εντοπισμό νέων ή αναδυόμενων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και αποτελούν χρήσιμα συμπληρώματα των επίσημων στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες. Ο EU-OSHA εξέτασε τη βιβλιογραφία αναφορικά με τον περιορισμένο αριθμό εφαρμοσμένων προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης προκειμένου να αξιολογήσει τα οφέλη τους.

Περισσότερα...

Εξελίξεις στην ΤΠΕ και στην ψηφιακοποίηση της εργασίας

Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί μία από τις 10 κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μια μελέτη πρόβλεψης του EU-OSHA  εξετάζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ΕΑΥ η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Το έργο έχει στόχο να προσφέρει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργοδότες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στην ΤΠΕ, τον αντίκτυπό τους στη μορφή και τον τόπο εργασίας, καθώς και σχετικά με τις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές για την ΕΑΥ.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις δέσμες εργασιών:

Περισσότερα...

Υποστήριξη ασφαλέστερων, υγιέστερων και πιο επιτυχημένων μικρών επιχειρήσεων

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί συχνά να αποτελέσει πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις λόγω έλλειψης πόρων ή τεχνογνωσίας.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN