Για μια φιλική προς τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας εργασία στην Ευρώπη: υιοθέτηση μιας δια βίου προοπτικής σε σχέση με την απασχόληση και τη γήρανση από τους οργανισμούς της ΕΕ

Ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ γερνούν. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, το βιοτικό επίπεδο και την πρόνοια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις; Μια νέα έκθεση, υπό την επίβλεψη του EU-OSHA, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που προέρχονται από τέσσερις οργανισμούς μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικών οι οποίες να είναι συμπληρωματικές και, ταυτόχρονα, να αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από το σύνολο των επιμέρους στοιχείων τους. Η έκθεση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών σε καθέναν από τους επιμέρους τομείς δράσης. Λαμβάνει υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και εξετάζει καινοτόμες λύσεις.

Περισσότερα...

ΤΕΙ Αθήνας 20 Ιουνίου 2017.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Παρουσίαση των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών του ΤΕΙ Αθήνας. Ακολούθησε εκπαίδευση και πρακτική άσκηση της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών-Πυρασφάλειας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων» που συνδιοργανώθηκε από την PRO.EX. και τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης την Τρίτη 20/6/2017.

Ηλεκτρονικός οδηγός σχετικά με τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων

Ο πρακτικός ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων είναι διαθέσιμος στις εθνικές γλώσσες. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με την εργασία και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της κατανόησης και της διαχείρισης αυτών των προβλημάτων στον χώρο εργασίας.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι αρχίζουν να προσεγγίζουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας και χρειάζονται καθοδήγηση στα πρώτα τους βήματα, όπως, μεταξύ άλλων:

  • απλές επεξηγήσεις του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία
  • επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους
  • πρακτικά παραδείγματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών κινδύνων
  • παραπομπές στην εθνική νομοθεσία
  • πληροφορίες σχετικά με εθνικούς πόρους και πρακτικά εργαλεία

 

https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Μέσα Ατομικής Προστασίας. Οι νομοθετικές αλλαγές".

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30, στον 3ο όροφο του Ινστιτούτου (Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, σταθμός Μετρό/Ησαπ: Αττική).

 

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν:

  • οι αλλαγές που φέρνει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ),
  • ποια ΜΑΠ αλλάζουν κατηγορία, τι αλλάζει για τους κατασκευαστές και όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού,
  • η εμπειρία της εφαρμογής της νομοθεσίας στην κατασκευή και χρήση ΜΑΠ.

 

Ειδικός προσκεκλημένος ομιλητής (μέσω τηλεδιάσκεψης): Dr. Michael Thierbach, Technical officer at the secretary of KAN - Commission for Occupational Health and Safety and Standardization.

 

Πρόγραμμα & Αφίσα

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN