Οδηγοί ορθών πρακτικών στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας — τώρα διαθέσιμοι!

Δύο ολοκληρωμένοι τομεακοί οδηγοί ορθών πρακτικών με θέμα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είναι πλέον διαθέσιμοι για μεταφόρτωση σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Οι οδηγοί εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της φυτοκομίας και της δασοκομίας, καθώς και τα μικρά αλιευτικά σκάφη (τα οποία απαρτίζουν το 80% του αλιευτικού στόλου της ΕΕ).

Περισσότερα...

Για μια φιλική προς τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας εργασία στην Ευρώπη: υιοθέτηση μιας δια βίου προοπτικής σε σχέση με την απασχόληση και τη γήρανση από τους οργανισμούς της ΕΕ

Ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ γερνούν. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, το βιοτικό επίπεδο και την πρόνοια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις; Μια νέα έκθεση, υπό την επίβλεψη του EU-OSHA, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που προέρχονται από τέσσερις οργανισμούς μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικών οι οποίες να είναι συμπληρωματικές και, ταυτόχρονα, να αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από το σύνολο των επιμέρους στοιχείων τους. Η έκθεση βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών σε καθέναν από τους επιμέρους τομείς δράσης. Λαμβάνει υπόψη τις διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και εξετάζει καινοτόμες λύσεις.

Περισσότερα...

ΤΕΙ Αθήνας 20 Ιουνίου 2017.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Παρουσίαση των Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών του ΤΕΙ Αθήνας. Ακολούθησε εκπαίδευση και πρακτική άσκηση της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών-Πυρασφάλειας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων» που συνδιοργανώθηκε από την PRO.EX. και τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης την Τρίτη 20/6/2017.

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN