Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ηπατίτιδα παρουσιάζει υψηλά ποσοστά υποδιάγνωσης

Τα πολύ υψηλά ποσοστά υποδιάγνωσης των χρονίως πασχόντων με ηπατίτιδες, τα οποία συνδέονται άμεσα με την έλλειψη πληροφόρησης του κοινού αναφορικά με αυτά τα νοσήματα, αλλά και με την απουσία χαρακτηριστικών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα για τις χρόνιες ηπατίτιδες Β και C, απασχολούν τον Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» και αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενεργοποίησης της πρώτης ψηφιακής εφαρμογής στη χώρα μας για την αξιολόγηση κινδύνου για τις ιογενείς ηπατίτιδες.

Περισσότερα...

Επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων από την παγκόσμια εκστρατεία «Vision Zero»

Οι εταίροι της εκστρατείας «Vision Zero» από όλο τον κόσμο επιδιώκουν την εξάλειψη των ατυχημάτων, των βλαβών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Μελέτες από παραδείγματα στη Γερμανία , το Ηνωμένο Βασίλειο  και τη Σαουδική Αραβία  αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να συμβαδίζουν με την αποτελεσματικότητα. Στις μελέτες παρουσιάζονται θέματα όπως η ανάπτυξη συστημάτων για τη διαχείριση των αναδόχων, η προετοιμασία των εργαζομένων για τον εντοπισμό ενδεχομένως επικίνδυνων καταστάσεων και ο καθορισμός τρόπων για την αντιμετώπισή τους και η ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών για την ασφάλεια.

Περισσότερα...

Ο EU-OSHA εγκαινιάζει νέα βάση δεδομένων επικίνδυνων ουσιών — επισκεφθείτε την!

Χρησιμοποιείτε στην εργασία σας επικίνδυνες ουσίες ή εποπτεύετε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων; Εάν ναι, ανατρέξτε στη νέα, ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης του EU-OSHA σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες, η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους προς βασικές πηγές και οπτικοακουστικά εργαλεία από τα κράτη μέλη και χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης αρκετές νέες περιπτωσιολογικές μελέτες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», οι οποίες παρουσιάζουν πραγματικά παραδείγματα ορθής πρακτικής στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ουσιών.

Οι εκατοντάδες καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων καλύπτουν ζητήματα όπως η κατάρτιση και η αξιολόγηση κινδύνων, οι καρκινογόνοι παράγοντες και η υποκατάσταση. Επιπλέον, εάν ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη χώρα, τομέα, καθήκον εργασίας ή κίνδυνο η αναζήτηση στη βάση είναι απλή και μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό που αναζητείτε.

Κάντε αναζήτηση στη βάση δεδομένων επικίνδυνων ουσιών

 

osha.europa.eu

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN