Πως Eργαζόμαστε

 

Ξεκάθαρο συμβόλαιο με:

  • Την δυνατότητα να βγουν από το Συμβόλαιο και τα δυο μέρη
  • Την δυνατότητα των δυο μερών να ζητήσουν αλλαγές.
  • Τον τρόπο μεταφοράς της Τεχνογνωσίας σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας.

Παρέχουμε:

  • Εχεμύθεια και προστασία δεδομένων με σεβασμό στα συμφωνηθέντα
  • Απολογισμός ανά τετράμηνο ή ανά μήνα της πορείας των εργασιών.
  • Περιοδική πληροφόρηση μέσω εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού ποικίλης ύλης που αφορούν τον κλάδο.

Προσέχουμε:

  • Ισορροπίες στο εργασιακό περιβάλλον μεταξύ εσωτερικών μόνιμων εργαζομένων και εξωτερικών Τεχνικών συμβούλων.
  • Σωστή επιλογή Τεχνικών Συμβούλων που αντανακλούν τα χαρακτηριστικά των πελατών.
  • Κοινές εκδηλώσεις π.χ. εκπαιδεύσεις στους εργαζομένους από PRO.EX. Ο.Ε. ς εμπέδωση ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

 

Ημερίδες

Χορηγία σε Ημερίδες

 

UP
DOWN