Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και να μην αποκλίνει το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία από το επίπεδο ποιότητας που ορίζει η εκάστωτε εταιρεία.

Γιατί μια εταιρεία χρειάζεται την εφαρμογή του ISO 9001: 2015;

Εταιρείες δίχως πελάτες απλά δεν υπάρχουν. Για να διατηρήσει μια εταιρεία τους πελάτες της θα πρέπει να προσεγγίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Το ISO 9001:2015 αποτελεί μια πλατφόρμα συστηματικής προσέγγισης των απαιτήσεων των πελατών. Καθώς δε το πρότυπο έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, είναι φανερό ότι αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.

Πώς λειτουργεί το μοντέλο του ISO 9001: 2015;

Το πρότυπο προσεγγίζει τις απαιτήσεις της ποιότητας της εταιρείας σας. Δεν υποδεικνύει το πώς θα τις επιτύχετε, αλλά απαιτεί την εφαρμογή αυτών που επαγγέλλεσθε. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφή εταιρείας ή δραστηριότητας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

UP
DOWN