ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕ 2016/679 GDPR

Η PRO.EX. – ΕΞΥΠΠ διαθέτει εξειδικευμένα Στελέχη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679 GDPR.

Ο Κανονισμός αυτός υποχρεώνει τους παρόχους Οργανισμούς & Εταιρείες να υλοποιούν έργα με κύριο Άξονα τα πληροφοριακά συστήματα εξασφαλίζοντας Εμπιστευτικότητα, Διαθεσιμότητα, Ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας.

Βασική απαίτηση του Κανονισμού είναι τα άτομα να γνωρίζουν πότε και γιατί έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά δεδομένα έχοντας το δικαίωμα της διαγραφής ή της μεταφοράς τους σε άλλο πάροχο.

Η PRO.EX. – ΕΞΥΠΠ στα πλαίσια της ολιστικής αντιμετώπισης της ασφάλειας συνεργάζεται με τους παρόχους ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν ένα αρνητικό συμβάν εφόσον προκύψει ή να περιορίσουν τις συνέπειες του.

 

Για τον Κανονισμό πατήστε εδώ.

Για να λάβετε οικονομική προσφορά συμπληρώστε και αποστείλετε μας το κάτωθι ερωτηματολόγιο.

Ερωτηματολόγιο

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

UP
DOWN