Πραγματογνωμοσύνες

Είναι η αξιολόγηση στοιχείων, συμβουλών σε κάθε είδους εμπρησμών, βανδαλισμών, θεομηνιών και ατυχημάτων, από εξειδικευμένους Συνεργάτες προερχόμενοι από το χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας και συναφών δραστηριοτήτων καθώς και από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Διερεύνηση Εκρήξεων – Εμπρησμών.
  • Αξιολόγηση μέσων και μέτρων ασφάλειας, πυρασφάλειας – πυροπροστασίας και έλεγχος εγκατάστασης και καλής λειτουργίας των συστημάτων αυτών.
  • Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας εγκαταστάσεων από πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες και ατυχήματα.
  • Αξιολόγηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των επιχειρήσεων.
  • Προσδιορισμός υλικών ζημιών και εκτίμηση οικονομικής βλάβης που προκλήθηκε από πυρκαγιά, πλημμύρα, θεομηνία κλπ.

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

UP
DOWN