Αξιολόγηση Μέτρων & Σχεδίων Ασφαλείας (SECURITY MASTER PLANS)

Η Αξιολόγηση των Μέτρων Ασφάλειας, αποτελεί το προκαταρκτικό στάδιο μελέτης και σχεδιασμού του Προγράμματος Ασφαλείας ενός κτιρίου, μιας επιχείρησης ή μιας υποδομής και στοχεύει στην ακριβή αποτίμηση του υπάρχοντος ή εφαρμοζόμενου επιπέδου ασφάλειας προκειμένου να καταδείξει τομείς υστέρησης και υπολειπόμενο ποσοστό αδυναμιών, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης σε σχέση με εσωτερικούς και, κυρίως, εξωτερικούς κινδύνους που το απειλούν.

Ειδικότερα

Εξετάζει-Μελετά και τους τρεις πυλώνες ασφάλειας:

Φυσική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Ασφάλεια και Προσωπικό ασφαλείας (αν υπάρχει, από πλευράς γνώσεων, εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας, αλλά και επάρκειας-αποτελεσματικότητας).

Επίσης, τις διαδικασίες ασφαλείας, για το αν εφαρμόζονται σωστά, σε ποια έκταση, αν καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες ασφαλείας, αν επικαιροποιούνται τακτικά κ.ο.κ.

Σε ότι αφορά στον τομέα «αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανάγκης», εξετάζει όλα τα υπάρχοντα μέτρα αντίδρασης/ανταπόκρισης της επιχείρησης σε έκτακτη ανάγκη (διαχείριση κρίσεων), από οποιαδήποτε αιτία κι αν προκληθούν -σ.σ. πυρκαγιά, σεισμός, πανικός, πλημμύρα, τρομοκρατία, εμπρησμός, ατυχήματα…-) και επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργούνται καθώς και τις επιπτώσεις τους.

Τελικός στόχος είναι να προσδιορισθούν οι αναγκαίες προληπτικές ενέργειες-δράσεις που θα βοηθήσουν στην αποτροπή/αποφυγή/μείωση της επικινδυνότητας κάθε πιθανού κινδύνου.

 

 

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

UP
DOWN