Σχέδιο Έκτακτων Αναγκών

Ορίζεται το σύνολο των προδιαγεγραμμένων και οργανωμένων διαδικασιών και δράσεων.

Είναι ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο ελέγχει, μειώνει την τρωτότητα των υποδομών, του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντος.

Στοχεύει στην αντιμετώπιση καταστάσεων διακινδύνευσης που προκαλούνται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες, συνήθως υπό συνθήκες (χρόνο και έκταση) μη ελεγχόμενες (κατάσταση έκτακτης ανάγκης), προκειμένου να περιορισθούν οι καταστροφικές συνέπειες σε ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές.

 

 

Για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Σ.Ε.Α καλύπτει:

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τομέα Διαχείρισης Κρίσεων (Preparedness-Response-Recovery).

ΣΧΕΔΙΟ Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας.

ΣΧΕΔΙΟ Εκκένωσης Κτιρίων-Εγκατάστασης.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ Οδηγιών Εκκένωσης (για προσωπικό, εργαζόμενους, επισκέπτες...).

 

Επιχειρησιακή & Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεως

ΣΧΕΔΙΟ Ανταπόκρισης-Αντίδρασης (Response) για την έκτακτη ανάγκη.

ΣΧΕΔΙΟ Επαναφοράς στην Κανονικότητα & συνέχισης της λειτουργίας (Recovery).

 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ Ενεργειών (ανά κατηγορία και είδος κινδύνου).

ΜΝΗΜΟΝΙΑ Ενεργειών (ανά θέση & πόστο) για (Διοίκηση, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Πρόσωπα «Κλειδιά», Ομάδες Πυρασφάλειας, Εκκένωσης κτιρίων, Πρώτων Βοηθειών κλπ).

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ όλων των εμπλεκομένων (ανθρώπων «κλειδιών» της εγκατάστασης ή επιχείρησης, Ομάδων Πυρασφάλειας-Εκκένωσης, Πρώτων Βοηθειών, Προσωπικού Ασφάλειας...).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ετοιμότητας (για έγκαιρη αντίδραση σε κάθε πιθανή απειλή ή κίνδυνο).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ προσώπων για την επικοινωνιακή διαχείρισης κρίσεων.

 

 

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

UP
DOWN