Υγεία & Ασφάλεια

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ PRO.EX. – Ε.Ξ.Υ.Π.Π.

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο PRO.EX. ΕΞΥΠΠ αδειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004, με σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Η συλλογική γνώση και εμπειρία της, η πλαισίωση της με μόνιμους συνεργάτες από Ελλάδα και εξωτερικό, εγγυώνται την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Pro.Ex. ΕΞΥΠΠ σε ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:5
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:12
 • ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.
 • ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ:273
 • ΕΡΓΑ:465 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ:93% (βαθμός εμπιστοσύνης πελατών)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3850/2010

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ)
 • Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας (ΙΕ)
 • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Πληροφόρηση- Εκπαίδευση
 • Μετρήσεις Φυσικών και Χημικών Παραγόντων
 • Εργονομικές Μελέτες
 • Σήμανση Ασφαλείας
 • Σύστημα διαχείρισης κρίσεων από φυσικές καταστροφές και ασύμμετρους παράγοντες.
 • Συστήματα φυσικής και λειτουργικής ασφάλειας (safety & security).

ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πελατολόγιό μας καλύπτει όλο το φάσμα της επιχειρηματικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

 

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

UP
DOWN