Ηλεκτρονικός οδηγός της ΕΕ για τους κινδύνους σε σχέση με την ασφάλεια των οχημάτων στον χώρο εργασίας

Ο παρών οδηγός απευθύνεται στους οδηγούς/εργοδότες, εργαζόμενους και ειδικούς σε θέματα ασφάλειας σε όλους τους κλάδους στην ΕΕ, που ενδιαφέρονται για τους κινδύνους σε σχέση με τα οχήματα.


Μπορείτε να επιλέξετε:

  • Τύπο οχήματος: μικρό φορτηγό, αυτοκίνητο, φορτηγό, λεωφορείο, ποδήλατο, κ.λπ.
  • Κίνδυνο: παράδοση, φόρτωση, συντήρηση,σωματικός κίνδυνος, κ.λπ.
  • Τομέα εργασίας: ασφαλής οδήγηση στον χώρο εργασίας, εργασία σε δρόμο ή δίπλα σε δρόμο, ασφάλεια των μεταφορών στην εργασία.

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ενώ τη συντήρηση του συντακτικού περιεχομένου έχει αναλάβει η ΓΔ EMPL .

Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό VeSafe 

osha.europa.eu

 

 

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN