Δοκιμάστε τη δύναμη μας, 365 μέρες κοντά σας από το 2004
Η συλλογική γνώση και εμπειρία μας, η πλαισίωση με μόνιμους συνεργάτες από Ελλάδα και εξωτερικό, εγγυώνται την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σκοπός μας είναι η αμερόληπτη Διαπίστευση Υπηρεσιών Πιστοποίησης στους πελάτες μας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Μετρήσεις Φυσικών & Χημικών Παραγόντων

Mε σκοπό την υψηλή παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, καθώς και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης της Ασφάλειας (φυσικής και λειτουργικής) .

Υγεία & Ασφάλεια

Στο άρθρο 45 του Ν. 3850/2010 παρ. 2 αναφέρεται η υποχρέωση του εργοδότη να ορίζει μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων.

Εκπαίδευση

Δίκτυο PROEX

Η Αξιολόγηση των Μέτρων Ασφάλειας, αποτελεί το προκαταρκτικό στάδιο μελέτης και σχεδιασμού του Προγράμματος Ασφαλείας ενός κτιρίου, μιας επιχείρησης ή μιας υποδομής.

Security Master Plan

Η PRO.EX. Cert αντιπροσωπεύει Ελληνικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο Αξιολόγησης της συμμόρφωσης και Πιστοποίησης.

Πιστοποιήσεις

Πως Eργαζόμαστε

                 

 

 

Περισσότερα

Είναι ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο ελέγχει, μειώνει την τρωτότητα των υποδομών, του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντος.

Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών

Η PRO.EX. – ΕΞΥΠΠ διαθέτει εξειδικευμένα Στελέχη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679 GDPR.

ΕΕ 2016/679 GDPR

Εταιρικά Νέα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 23.11.2021 στο κτίριο...
Read More...
Δήμος Μοσχάτου Ταύρου - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 10.11.2021 στο...
Read More...
Η ΔΟΕ εγκαινιάζει τον 7ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Μέσων για τη Μετανάστευση Εργασίας
Παρασκευή, 07 Μαϊος 2021
Οι δημοσιογράφοι καλούνται να υποβάλουν τις...
Read More...
UP
DOWN