ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΑΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΓΗΡΑΣΚΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι αποτελούν ένα ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Ενόψει της παράτασης του εργασιακού βίου, η διαχείριση της ΕΑΥ στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού έχει αναχθεί σε προτεραιότητα.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN