Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2017: ιδανική ευκαιρία για την προώθηση περισσότερο ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για όλες τις ηλικίες!

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 2017: ιδανική ευκαιρία για την προώθηση περισσότερο ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για όλες τις ηλικίες! - Ασφάλεια και υγεία στην εργασία - EU-OSHA Εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2017 με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και της υγιούς γήρανσης.

Περισσότερα...

71ο τεύχος του περιοδικού «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Για να διαβάσετε το 71ο τεύχος του περιοδικού «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, πατήστε εδώ: http://bit.ly/2gpzejx

Ο EU-OSHA προσχωρεί στην παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero

 
Ο EU-OSHA προσχωρεί ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero) και συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της υγείας στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν εάν εφαρμόζονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Η προσέγγιση της εκστρατείας Vision Zero για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα της εργασίας. Χάρη στην ευελιξία της, η Vision Zero είναι επωφελής για κάθε χώρο εργασίας, επιχείρηση ή κλάδο σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Περισσότερα...

Οι εκκλήσεις του ΔΟΕ για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων θανατηφόρων τραυματισμών και ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

ILO calls to tackle increasing work-related fatal injuries and diseases

Work-related fatal injuries and diseases have increased from 2.3 million to 2.78 million per year according to new data issued at the World Congress on Safety and Health held in Singapore. ILO launched a call for concerted global action to address new and emerging occupational safety and health challenges.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN