Ο EU-OSHA προσχωρεί στην παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero

 
Ο EU-OSHA προσχωρεί ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero) και συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της υγείας στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν εάν εφαρμόζονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Η προσέγγιση της εκστρατείας Vision Zero για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα της εργασίας. Χάρη στην ευελιξία της, η Vision Zero είναι επωφελής για κάθε χώρο εργασίας, επιχείρηση ή κλάδο σε όλες τις περιοχές του κόσμου.

Περισσότερα...

Οι εκκλήσεις του ΔΟΕ για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων θανατηφόρων τραυματισμών και ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

ILO calls to tackle increasing work-related fatal injuries and diseases

Work-related fatal injuries and diseases have increased from 2.3 million to 2.78 million per year according to new data issued at the World Congress on Safety and Health held in Singapore. ILO launched a call for concerted global action to address new and emerging occupational safety and health challenges.

Περισσότερα...

Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης εντοπίζουν τις πρώτες ενδείξεις ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

 Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης επιτρέπουν τον εντοπισμό νέων ή αναδυόμενων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και αποτελούν χρήσιμα συμπληρώματα των επίσημων στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες. Ο EU-OSHA εξέτασε τη βιβλιογραφία αναφορικά με τον περιορισμένο αριθμό εφαρμοσμένων προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης προκειμένου να αξιολογήσει τα οφέλη τους.

Περισσότερα...

   

Τίτλοι Ειδήσεων

UP
DOWN