Εκπαίδευση

Στο άρθρο 45 του Ν. 3850/2010 παρ. 2 αναφέρεται η υποχρέωση του εργοδότη να ορίζει μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων, που αφορούν τις Α’ Βοήθειες και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση και να είναι επαρκής, να διατίθενται σε αυτούς κατάλληλο υλικό ανάλογα το μέγεθος και το είδος των κινδύνων της επιχείρησης σε εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 5 του ίδιου Νόμου.

Προβλέπεται η εκπαίδευση να πραγματοποιείται εντός ωραρίου εργασίας, βάση του άρθρου 49, σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία.

Η διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης, σ’ αυτό τον τομέα συμβάλλει στην ορθολογικοποίηση της εκπαίδευσης και την εξεύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών μέσων. Οι συνεργάτες της PRO.EX. είναι αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτουν πάνω από 7.000 ώρες διδασκαλίας.

Τίτλοι:

 • Υγεία και Ασφάλεια/Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Α’ βοήθειες
 • Πρόγραμμα συντήρησης μηχανημάτων
 • Εργασιακό άγχος και η αντιμετώπισή του
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Οι επαγγελματικές ασθένειες και εργασιακό περιβάλλον
 • Defense
 • PLC
 • Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες
 • Επεξεργασία και  Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
 • Τεχνική Μηχανική
 • Αντλίες Αντλιοστάσια
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΕΛΟΤ HD 384
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Δομημένες Καλωδιώσεις
 • Χειριστές Περονοφόρων

Πολιτική της επιχείρησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. Ο.Ε έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει μέσω αυτής τις σχέσεις της με τους πελάτες.

 

Μάθετε περισσότερα

UP
DOWN