Proexoe

«A HOLISTIC APPROACH TO SAFETY»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση εκκένωσης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τους Συνεργάτες της εταιρείας ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ.