ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενική ταυτότητα PRO.EX.

Η μετάβαση στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία προϋποθέτει καινοτόμες ιδέες και πρωτοποριακές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η στόχευση της Pro.Ex. είναι να αποτελέσει για εσάς αξιόπιστη και σίγουρη λύση παροχής υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, με ανταγωνιστικές τιμές και υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες στα πλαίσια ενός προστατευόμενου και εχέμυθου περιβάλλοντος συνεργασίας.

Το πλήθος των έργων που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται στους τομείς της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας καθώς και οι πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε όλους σχεδόν τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μόνιμες συνεργασίες με τους πελάτες μας, η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών μας, αποτελούν εργαλείο ανάπτυξης και επέκτασης του πελατολογίου μας.

Η πολιτική της Εταιρείας

Η Διοίκηση της Εταιρείας PRO.EX. έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας και προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις σχέσεις της με τους πελάτες.

Η πολιτική αυτή στοχεύει στην:

  • Συνέπεια υλοποίησης των συμφωνιών με τις οποίες δεσμεύεται η εταιρεία.
  • Βελτίωση της διαχείρισης του χρόνου επισκέψεων συνεργατών.
  • Ελαχιστοποίηση των μη-συμμορφώσεων.
  • Συνεχή εμπλουτισμό της Τεχνογνωσίας.
  • Συστηματική παρακολούθηση της Νομοθεσίας.
  • Τον σαφή καθορισμό των απαιτήσεων του Πελάτη.
  • Συνεχή πληροφόρηση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στον Πελάτη.
  • Προσανατολισμό στην συνεχή Ενημέρωση και Εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας.

Η PRO.EX. έχει καθορίσει μετρήσιμους δείκτες και αντικειμενικούς όρους βελτίωσης της ικανοποίησης Πελατών.

Ημερίδες

Χορηγία σε Ημερίδες

 

UP
DOWN