Proexoe

«ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το σύστημα σήμανσης IALA είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια για την ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια αυτής. Κατά την διάρκεια της νύχτας αλλά και σε περιοχές που επικρατεί ομίχλη, ακόμα και στην σημερινή εποχή που υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί χάρτες και τα τελευταία μοντέλα Ραντάρ, θεωρείται ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για τον ναυτικό.

Η ναυτική σήμανση γενικότερα διακρίνεται σε σήμανση ημέρας, σήμανση νύχτας, σήμανση ομίχλης, ραδιοσήμανση και τους σταθμούς.

Σήμανση ημέρας: Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις φάρων, φανών, τσαμαδούρων, φαρόπλοιων

Σήμανση Νύχτας: περιλαμβάνει τα φωτεινά σήματα των φάρων, των φανών, των τσαμαδούρων και των φαρόπλοιων.

Σήμανση ομίχλης: Περιλαμβάνει τα ηχητικά σήματα

Ραδιοσήμανση: Περιλαμβάνει τους φάρους beacon (εκπέμπουν στο ραντάρ X-band διάφορα γράμματα σε σήματα μορς. Πλέον υπάρχουν beacon τα οποία εκπέμπουν γράμματα τα οποία τα λαμβάνουν και τα ραντάρ S-band), ανακλαστήρες και πλέον ελάχιστους ραδιογωνιομετρικούς σταθμούς.

Σταθμοί: Περιλαμβάνονται οι σταθμοί που παρέχουν υπηρεσίες προς τους ναυτιλλομένους

Η αφορμή για την εφαρμογή του συστήματος IALA

Το 1971 στο στενό του Dover, το πλοίο Brandenburg πέρασε επάνω από το ναυάγιο του πλοίου Texaco Caribbean, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα την πρόσκρουση και εν τέλει την βύθιση του.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, παρόλο που το ναυάγιο είχε πολλαπλή σήμανση, χτυπήθηκε εκ νέου από το πλοίο Niki, το οποίο βυθίστηκε και αυτό. Το αποτέλεσμα των ναυαγίων ήταν να χάσουν την ζωή τους 51 άνθρωποι, κάτι το οποίο αποτελούσε καταστροφή!

Τα δύο προαναφερθέντα περιστατικά, έδωσαν την αφορμή για πλήρη εφαρμογή του συστήματος IALA.

Φυσικά και πριν το σύστημα IALA υπήρχαν σημαντήρες και θαλάσσια σήμανση, η οποία όμως ήταν μπερδεμένη και μη αποδεκτή από όλα τα κράτη.

Η πρώτη προσπάθεια για τοποθέτηση σημαντήρων και σήμανσης στη θάλασσα

Η αρχή της σήμανσης και των σημαντήρων στη θάλασσα ξεκινάει από το 1889, όταν κάποια κράτη συμφώνησαν να υπάρχει σήμανση -κατά την είσοδο σε κανάλια- μαύρου χρώματος στα αριστερά και κόκκινου στα δεξιά. Την ίδια στιγμή, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, για την είσοδο σε κανάλια και λιμάνια χρησιμοποιούσαν τον κόκκινο σημαντήρα στα αριστερά, ενώ χώρες της βόρειας Αμερικής το αντίθετο.

Η Συμφωνία στη Geneva

Από τότε πολλές συζητήσεις έγιναν για εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος σήμανσης αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα, μέχρι το 1936 και την συμφωνία που έγινε στη Γενεύη

Στην Γενεύη λοιπόν, αποφασίστηκε η καθιέρωση της Πλευρικής (Lateral Mark) και Τεταρτοκυκλικής (Cardinal Mark) σήμανσης, όπως επίσης και ο κόκκινος σημαντήρας στα αριστερά και ο μαύρος στα δεξιά. Πολλές χώρες όμως δεν συμφώνησαν με το τελευταίο και έτσι συνέχισαν να χρησιμοποιούν την αρχική και αντίθετη σήμανση.

Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η χώρες της βόρειο-δυτικής Ευρώπης συνέχισαν να εφαρμόζουν την συμφωνία της Geneva αλλά με ορισμένες διαφορές.

International Association of Lighthouse Authorities

Το 1973, έχοντας ποια γίνει επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένα ενιαίο σύστημα σήμανσης στη θάλασσα, o μη κυβερνητικός οργανισμός IALA (International Association of Lighthouse Authorities) μαζί με εκπροσώπους από διάφορους οργανισμούς για την ασφάλεια στη θάλασσα αποφάσισε να βρει ένα τρόπο να δημιουργήσει ενιαία σήμανση στη θάλασσα και να βελτιώσει την ασφάλεια στη ναυσιπλοία.

Ο IALA αποφάσισε ότι το σύστημα αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί από όλους άμεσα, αλλά καθιέρωσε την σήμανση δύο διαφορετικών συστημάτων, χωρίζοντας τον κόσμο σε δύο περιοχές. Πρότεινε να υπάρχει κοινή αποδοχή και για τα δύο συστήματα σε ότι αφορά την Πλευρική (Lateral Mark) και Τεταρτοκυκλική (Cardinal Mark) σήμανση, αλλά σε ότι αφορά την Πλευρική στην περιοχή Α, κατά την είσοδο σε κανάλια και λιμάνια, θα υπάρχει το κόκκινο στα αριστερά και το πράσινο στα δεξιά ενώ στην περιοχή Β το αντίθετο.

Η κοινή αποδοχή για υιοθέτηση των κανονισμών

Το 1980, σε συνέδριο με την βοήθεια του IMCO (Inter-Governmetial Maritime Consulative Organization) – Μετέπειτα IMO (International Mritime Organization) και του ΙΗΟ (International Hydrographic Organization), οι υπηρεσίες φάρων από 50 χώρες συμφώνησαν να υιοθετήσουν τους νέους κανονισμούς σημάνσεως στη θάλασσα.

Το σύστημα IALA εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και μόνο σε κάποιες συγκεκριμένες και μικρές περιοχές είναι ελλιπές.

Σε κάποιες περιοχές της βόρειας Αμερικής και σε κανάλια στην βόρεια Ευρώπης, το σύστημα IALA χρησιμοποιείται με κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες αναφέρονται στα βιβλία Admiralty Sailing Directions.

Οι εικόνες με τις επεξηγήσεις των συμβόλων και των χαρακτηριστικών των σημαντήρων και φάρων που ακολουθούν είναι στα αγγλικά και πάρθηκαν από το IALA MARITIME BUOYAGE SYSTEM. Πλέον όλα είναι στα αγγλικά και θα ήταν καλύτερα να τα ξέρετε στην γλώσσα αυτή. Αν παρόλα αυτά θέλετε να τα διαβάσετε και στα Ελληνικά, μπορείτε να τα βρείτε στην ναυτιλία Α στην σελίδα 194-203. Επειδή όμως οι πληροφορίες από το IALA MARITIME BUOYAGE SYSTEM είναι οι ποιο έγκυρες που μπορείτε να βρείτε, θα σας πρότεινα να διαβάσετε αυτό.

http://www.e-nautilia.gr/to-systima-iala-kai-i-istoria-tou/