Proexoe

«ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Καθώς η ΔΟΕ πλησιάζει την εκατονταετηρίδα της το 2019, σταματάμε να αναλογιστούμε την πρόοδο που σημειώθηκε και να αντλήσουμε τα διδάγματα από τη μοναδική ιστορία μας. Έχουμε πολλά να γιορτάσουμε. Ωστόσο, καθώς κοιτάζουμε γύρω μας, βλέπουμε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά.

Πώς θα εξοπλίσουμε τη ΔΟΕ και τους εκλογείς της να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση για τη μεγαλύτερη ένταξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην οικονομία; Πώς αξιοποιούμε τις δυνατότητές τους να επεκτείνουν τις διαθέσιμες επιλογές για να ισορροπήσουν την εργασία και την ιδιωτική ζωή και να μειώσουν το ωράριο εργασίας; Πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τεχνολογικές, δημογραφικές και κλιματικές αλλαγές για τους εργασιακούς χώρους και τις αγορές εργασίας μας; Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον που θέλουμε;
Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ έθεσε αυτά τα ερωτήματα όταν ξεκίνησε την πρωτοβουλία για το μέλλον της εργασίας, μια από τις εκατονταετηρίδες πρωτοβουλίες που καθοδηγούν το έργο της ΔΟΕ, καθώς ο οργανισμός εισέρχεται στον δεύτερο αιώνα, επιδιώκοντας την εντολή του για κοινωνική δικαιοσύνη.
Το πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας για το μέλλον της εργασίας, το οποίο διεξήχθη μεταξύ 2016 και 2017, περιελάμβανε εθνικούς διαλόγους μεταξύ κυβερνήσεων, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. Σε ορισμένες χώρες συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή άλλων ομάδων, όπως η νεολαία. Οι διάλογοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα από 110 κράτη μέλη, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, η ΔΟΕ διοργάνωσε συμπόσιο στη ΔΟΕ τον Απρίλιο του 2017 με θέμα “Το μέλλον της εργασίας που θέλουμε”, στο οποίο συμμετείχαν 700 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των τριμερών εκλογέων της ΔΟΕ, για να συζητήσουν τις αλλαγές που σαρώνουν τον κόσμο της εργασίας και τις πιθανές πολιτικές απαντήσεις.

Το δεύτερο στάδιο της Πρωτοβουλίας για το Μέλλον της Εργασίας της ΔΟΕ ξεκίνησε με την έναρξη μιας ανεξάρτητης Παγκόσμιας Επιτροπής για το Μέλλον της Εργασίας τον Αύγουστο του 2017. Η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού της Σουηδίας Στέφαν Λοφφέν και του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου , Ameenah Gurib-Fakim, συγκεντρώνει μια ποικιλόμορφη ομάδα εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή διεξάγει μια εις βάθος εξέταση των μετασχηματιστικών αλλαγών που συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας, προκειμένου να παράσχει συστάσεις – στη ΔΟΕ και στους διαμορφωτές πολιτικής γενικά – για ένα μέλλον που προσφέρει αξιοπρεπείς και βιώσιμες ευκαιρίες εργασίας για όλους.
Προκειμένου να προετοιμάσει την Παγκόσμια Επιτροπή για την πρώτη συνεδρίασή της στις 20-22 Οκτωβρίου, η Γραμματεία της ΔΟΕ παρείχε μια συνοπτική έκθεση των εθνικών διαλόγων στα μέλη, καθώς και μια Έκθεση Εισαγωγής που συζητά τις κύριες τάσεις για το μέλλον της εργασίας. Κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της, στις 15-17 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή θα εξετάσει μερικά από τα θεματικά ζητήματα σε βάθος. Η Επιτροπή θα συναντηθεί δύο φορές περισσότερο το 2018, πριν δημοσιεύσει την τελική της έκθεση στις αρχές του 2019.
Η ΔΟΕ θα συνεχίσει να παράγει προϊόντα έρευνας και άλλα προσανατολισμένα στην πολιτική γνώση σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας. Αυτά θα βοηθήσουν την Επιτροπή και θα εμβαθύνουν την κατανόηση σύνθετων ζητημάτων για τους ψηφοφόρους μας.
Με βάση την Τελική Έκθεση της Επιτροπής, η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας του 2019 αναμένεται να επικεντρωθεί πρωτίστως στο Μέλλον της Εργασίας, σε παγκόσμιες τριμερείς συζητήσεις, με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τα επόμενα χρόνια.

www.ilo.org